Menu

Bibliotheek

De collectie Enschedé bevat ook een grote bibliotheek. Deze is op te delen in verschillende kleinere elementen:

  • Een technische bibliotheek, voor de vaklieden van het productieproces.
  • Boeken die door de firma zijn gedrukt of uitgegeven (het ‘fonds’).
  • Boeken die om typografische redenen verzameld zijn.
  • Bibliofiele uitgaven, ook van andere uitgevers/drukkers.
  • Grafische vakliteratuur voor de ontwerpers.

Deze collectie is nog grotendeels onontsloten. Twee andere bibliotheekcollecties zijn apart beschreven. Dit zijn de Bijbelcollectie en de Tijdschriften collectie.