Menu

Bibliotheek

Van oudsher heeft de familie Enschedé boeken verzameld. In de collectie zitten alleen al 850 bijbels. De bibliotheek kan worden ingedeeld in verschillende categorieën:

  • bijbels
  • letterproeven
  • technische bibliotheek
  • boeken door de firma gedrukt of uitgegeven (het ‘fonds’)
  • boeken die om typografische redenen verzameld zijn
  • bibliofiele uitgaven
  • grafische vakliteratuur

Bijbels

Als onderafdeling van de bibliotheek is de collectie bijbels alleen al vanwege zijn omvang een aparte categorie. In de collectie zitten bijbels en psalmboeken die door Enschedé zijn gedrukt, maar ook bijbels die door de familie en het bedrijf zijn verzameld. In totaal omvat deze collectie zo'n 850 stuks, waaronder enkele zeer zeldzame exemplaren.