Menu

Drukvormen

De collectie drukvormen is buitengewoon omvangrijk. Zij bestaat zelf weer uit verschillende deelcollecties:

  • de ‘historische’ collectie
  • de modellencollectie vignetten
  • drukvormen voor bankbiljetten en postzegels
  • koperplaten en stereotypieplaten
  • overig typografisch materiaal

Historische collectie

Het historische materiaal bestaat uit de vignetten en houten letters zoals beschreven en grotendeels ook afgebeeld in Charles Enschedé’s Typefoundries of the Netherlands(1978). Het zijn drukvormen die door aankoop van oudere lettergieterijen in het bezit van Enschedé gekomen zijn.

Modellencollectie vignetten

De ‘modellencollectie vignetten’ betreft de drukvormen van de vignetten die tot ca. 1950 door de lettergieterij aan de klant geleverd konden worden. Het is een collectie waarin allerlei technieken voorkomen. De drukvormen zelf zijn van verschillende herkomst: sommige houtgravures werden door de firma zelf gesneden, andere werden aangekocht bij andere lettergieterijen of kwamen door aankoop of overname van complete gieterijen in bezit van het bedrijf.

Drukvormen voor bankbiljetten en postzegels

Dit deel van de collectie omvat het ‘à-1’-materiaal van de bankbiljetten en, in een paar gevallen, ook van postzegels (dat wil zeggen de originele gravures, het zetsel van de strafwetten etc., kortom, het ‘aanmaakmateriaal’).

Koperplaten

Koperplaten met de gravures van boekillustraties vormen tezamen een relatief kleine collectie. Als bijzonderheid kan genoemd worden de 130 koperplaatjes voor Flavius Josephus’ Geschiedenis van de Joden met illustraties van Jan en Caspar Luyken. Daarnaast zijn er enkele tientallen stereotypieplaten voor bijbels, waaronder de vroegste proeven van stereotypie van ds. Muller uit Leiden.

Overige typografisch materiaal

Het overige typografisch materiaal bestaat voor een groot deel uit oude voorraad van de lettergieterij: letters, ornamenten en historische schriften.