Menu

Familiearchief

Het dagelijks leven van de familie Enschedé was onlosmakelijk verbonden met het bedrijf. Deze deelcollectie bevat daarom naast persoonlijke stukken ook documenten van de familie die over het bedrijf gaan. Denk bijvoorbeeld aan boedelverdelingen en testamenten. Maar in deze collectie zitten ook de brieven die de kinderen Enschedé naar huis schreven als zij een reisje maakten naar Parijs of Berlijn. Ook zitten de diverse schilderijen en portretten die de familieleden van zichzelf lieten maken in deze collectie.

Een tweede deel van het familiearchief, van ‘de andere tak’, bevindt zich in particuliere handen. Het is eveneens ontsloten.