Menu

Familiearchief

Het dagelijks leven van de familie Enschedé was onlosmakelijk verbonden met het bedrijf. Uiteraard bevinden zich in het familiearchief brieven en andere bescheiden die van strikt persoonlijke aard zijn. Anderzijds is de geschiedenis van familie en van bedrijf zo verweven, dat in deze deelcollectie ook zaken voorkomen die voor de geschiedenis van het bedrijf van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan boedelverdelingen en testamenten. Maar in deze collectie zitten ook de brieven die de kinderen Enschedé naar huis schreven als zij een reisje maakten naar Parijs of Berlijn. Behalve beschrijvingen over de kwaliteit van hotels en diners staan er vaak ook opmerkingen in over bezochte bedrijven. De vele foto’s en andere portretten in het familiearchief dragen bij aan een verlevendiging van de geschiedenis van het bedrijf.

Een tweede deel van het familiearchief, van ‘de andere tak’, bevindt zich in particuliere handen. Het is eveneens ontsloten. Deze collectie is een belangrijke bron voor genealogen.