Menu

Collectie Letterproeven

Het museum bezit ruim 6400 letterproeven, uit de periode ca. 1600 tot 2000. Van de vroege proeven zijn er zo'n 90 uniek: behalve het exemplaar in Museum Enschedé zijn er geen andere exemplaren bekend. Het zijn proeven van Nederlandse, Franse en Duitse lettergieterijen, voornamelijk uit de zeventiende en achttiende eeuw. De collectie is in zijn geheel ontsloten.