Menu

Oprechte Haarlemsche Courant

Het gedeelte van het bedrijfsarchief dat aan de Oprechte Haarlemsche Courant is gewijd, is buitengewoon omvangrijk. Niet alleen is in de ‘Courantenboeken’ opgenomen hoeveel exemplaren er aan postmeesters en agenten geleverd werden, ook bestaan er honderden ‘Advertentieboeken’, boeken waarin per adverteerder wordt opgegeven welke advertenties hij of zij opgegeven heeft, hoe vaak deze geplaatst moesten worden en tegen welke prijs.

Een bijzonderheid is de compleet bewaard gebleven correspondentie van Jacobus Blauw, de correspondent in Parijs die vanaf zijn aanstelling in 1819 tot enkele dagen voor zijn dood in 1829, om de twee à drie dagen naar Haarlem schreef over de gebeurtenissen in Frankrijk. Het zijn in totaal zo’n 1700 brieven.

Inzage van de Oprechte Haarlemsche Courant is mogelijk op microfiche in de studiezaal van de locatie Jansstraat (voor de periode (1673-) 1719-1942; of digitaal (voor de periode 1673-1869) via Delpher.