Menu

Drukvormen

De collectie drukvormen is buitengewoon omvangrijk. Zij bestaat zelf weer uit verschillende kleinere elementen:

Historische collectie

Het historische materiaal bestaat uit de houten letters zoals beschreven en grotendeels ook afgebeeld in Charles Enschedé’s ‘Typefoundries of the Netherlands’ (1978). Het zijn drukvormen die door aankoop van oudere lettergieterijen in het bezit van Enschedé gekomen zijn.

Drukvormen voor bankbiljetten en postzegels

Dit deel van de collectie omvat het ‘A-1’-materiaal van de bankbiljetten en, in een paar gevallen, ook van postzegels. Dit zijn de originele gravures en zetsel. Ook wel het ‘aanmaakmateriaal’ genoemd.

Koperplaten

Koperplaten met de gravures van boekillustraties vormen een relatief klein element. Als bijzonderheid kan genoemd worden de 130 koperplaatjes voor Flavius Josephus’ ‘Geschiedenis van de Joden met illustraties van Jan en Caspar Luyken’. Daarnaast zijn er enkele tientallen stereotypieplaten voor bijbels, waaronder de vroegste proeven van stereotypie van ds. Muller uit Leiden.

Overige typografisch materiaal

Het overige typografisch materiaal bestaat voor een groot deel uit oude voorraad van de lettergieterij: letters, ornamenten en historische schriften.