Menu

Letterproeven

Letterproeven fungeerden voor uitgeverijen en lettergieterijen als catalogi. Hierin werden vaak alle verschillende ‘typen’ of ‘schriften’ (lettertypen) in verschillende ‘corpora (corps)’ (lettergrootten) opgenomen die de uitgeverij/lettergieterij bezat. Een uitgever gaf dit aan klanten waarmee zij konden kiezen in welke lettertypen ze hun werk gemaakt wilden laten worden, en een lettergieter gaf dit aan andere lettergieters/uitgeverijen om zo hun eigen materiaal te kunnen verkopen. Ze stuurden hun letterproeven vaak naar elkaar toe.

De collectie bevat ruim 6400 letterproeven uit de periode ca. 1600 tot 2000. Van de vroege proeven zijn er zo'n 90 uniek en zijn er behalve het exemplaar in de collectie geen andere exemplaren bekend. Het zijn proeven van Nederlandse, Franse en Duitse lettergieterijen, voornamelijk uit de zeventiende en achttiende eeuw. De collectie is in zijn geheel ontsloten.

In de letterproeven hebben de typen naast hun eigen namen ook een nummer meegekregen. Dit nummer correspondeert weer met het nummer in de collectie Stempels en Matrijzen.

De hele collectie letterproeven is hier te doorzoeken.