Menu

Het Noord-Hollands Archief beschikt in veruit de meeste gevallen niet over het zogenaamde echtscheidingsconvenant. Echtscheidingsconvenanten zijn afspraken tussen beide partners waarbij de rechtbank geen rol speelt, en zijn dus ook niet bewaard gebleven in de archieven van de rechtbanken. Alsnog op zoek naar het echtscheidingsconvenant? Neem contact op met de advocaat die destijds bij de scheiding betrokken was.

Het Noord-Hollands Archief beheert de archieven van de rechtbanken van de provincie Noord-Holland van 1811 tot 1989. Echtscheidingsvonnissen recenter dan 1989 moeten aangevraagd worden bij de desbetreffende rechtbank zelf. Deze archieven zijn namelijk nog niet aan het Noord-Hollands Archief overgedragen.

Kijk voor de aanvraagprocedure en meer informatie op de pagina Echtscheidingen.

 

Voor akten en registers van de Burgerlijke Stand gelden – mits de stukken aan ons zijn overgedragen – in verband met de privacywetgeving de volgende wettelijke termijnen:

  • Geboorteakten zijn openbaar vanaf 100 jaar na geboorte van de persoon
  • Overlijdensakten zijn openbaar vanaf 50 jaar na overlijden van de persoon
  • Huwelijksakten zijn openbaar vanaf 75 jaar na voltrekking van huwelijk van de personen

Let op: de aktes worden vaak in blokken van 10 jaar aan het Noord-Hollands Archief overgedragen. In het algemeen zijn de geboorteaktes tot en met 1912 beschikbaar, de huwelijksaktes tot en met 1942 en de overlijdensaktes tot en met 1960.

Een overheidsarchief wordt normaliter na 20 jaar openbaar gemaakt. Deze termijn kan soms verlengd worden tot maximaal 100 jaar na de datum van een individueel stuk, dossier of zelfs een volledig archief.

In bepaalde gevallen is inzage in een beperkt openbaar archief mogelijk. Dat is in de Archiefwet geregeld. Een gemotiveerd verzoek tot inzage kan uitsluitend schriftelijk ingediend worden (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Postbus 3006, 2001 DA te Haarlem). Naast een geldige motivatie voor het inzien van het archiefstuk, dient het verzoek ondertekend te zijn en voorzien van een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager(s).

In de meeste gevallen moet het verzoek aan enkele aanvullende voorwaarden voldoen. Voorbeelden van deze voorwaarden zijn: een bewijs van overlijden (zoals een uittreksel overlijdensregister of overlijdensadvertentie) van een betrokkene of een bewijs van diens toestemming tot inzage.

Een besluit tot goedkeuring van inzage is doorgaans één jaar geldig. Het is niet toegestaan om stukken uit beperkt openbare archieven te fotograferen, scannen of kopiëren. 

In principe zijn onze archieven en collecties openbaar. In sommige gevallen zijn er beperkingen op de openbaarheid, bijvoorbeeld wanneer een archief privacygevoelige informatie over nog levende personen bevat. In het archievenoverzicht (onder het kopje ‘kenmerken’ bij elk archief) staat beschreven of een archief beperkende bepalingen heeft.