Menu

Is het archiefstuk dat ik wil inzien openbaar?

In principe zijn onze archieven en collecties openbaar. In sommige gevallen zijn er beperkingen op de openbaarheid, bijvoorbeeld wanneer een archief privacygevoelige informatie over nog levende personen bevat. In het archievenoverzicht (onder het kopje ‘kenmerken’ bij elk archief) staat beschreven of een archief beperkende bepalingen heeft.

Algemeen

Onderzoek

Aanvragen

Digitaal / kopie

Overige vragen