Menu

Wanneer wordt het archiefstuk dat ik wil inzien openbaar?

Voor akten en registers van de Burgerlijke Stand gelden – mits de stukken aan ons zijn overgedragen – in verband met de privacywetgeving de volgende wettelijke termijnen:

  • Geboorteakten zijn openbaar vanaf 100 jaar na geboorte van de persoon
  • Overlijdensakten zijn openbaar vanaf 50 jaar na overlijden van de persoon
  • Huwelijksakten zijn openbaar vanaf 75 jaar na voltrekking van huwelijk van de personen

Let op: de aktes worden vaak in blokken van 10 jaar aan het Noord-Hollands Archief overgedragen. In het algemeen zijn de geboorteaktes tot en met 1912 beschikbaar, de huwelijksaktes tot en met 1942 en de overlijdensaktes tot en met 1960.

Een overheidsarchief wordt normaliter na 20 jaar openbaar gemaakt. Deze termijn kan soms verlengd worden tot maximaal 100 jaar na de datum van een individueel stuk, dossier of zelfs een volledig archief.

Algemeen

Onderzoek

Aanvragen

Digitaal / kopie

Overige vragen