Menu

Wat kan ik vinden in het archief als ik op zoek ben naar mijn voorouder?

Drie goede bronnen om het onderzoek mee te beginnen zijn de Akten van burgerlijke stand, het Bevolkingsregister en de Doop-, trouw- en begraafboeken (DTB-registers). Algemene informatie over deze akten en registers is te vinden op de pagina genealogie. Een meer gedetailleerd overzicht van aanwezige registers en akten per gemeente is te vinden op de pagina aangesloten overheidsorganisaties.

Bovendien hebben wij een overzicht gemaakt van de belangrijkste bronnen bij een onderzoek naar personen.

Algemeen

Onderzoek

Aanvragen

Digitaal / kopie

Overige vragen