Menu

Kunnen jullie mij de bouwtekeningen van mijn huis toesturen?

De tekeningen die in het Noord-Hollands Archief bewaard worden kunnen niet ter plaatse gereproduceerd of gescand worden. Het is, onder voorwaarden, mogelijk het reproduceren van bouwtekeningen tegen betaling uit te besteden. Als alternatief is het toegestaan om met een eigen camera opnames te maken.

Algemeen

Onderzoek

Aanvragen

Digitaal / kopie

Overige vragen