Menu

Ik wil graag fotokopieën van een archiefstuk bestellen. Kan dat?

Het Noord-Hollands Archief biedt de mogelijkheid tot scannen op verzoek. Via het archievenoverzicht kan een aanvraag ingediend worden om scans te laten maken van originelen. Op de pagina scannen op verzoek staat stap voor stap uitgelegd hoe een verzoek ingediend moet worden. Zowel het indienen van een verzoek om te scannen als het inzien van de scans is kosteloos. Om de service aan te kunnen blijven bieden kunnen maximaal twee inventarisnummers per week aangevraagd worden.

Zodra de scans gereed zijn ontvangt de aanvrager deze via een e-mail. De gedigitaliseerde archiefstukken worden tevens voor iedereen zichtbaar onder het desbetreffende inventarisnummer in het archievenoverzicht. Ook zijn de stukken gratis te downloaden.

Algemeen

Onderzoek

Aanvragen

Digitaal / kopie

Overige vragen