Menu

Ik heb materiaal dat interessant kan zijn voor het archief: hoe bied ik dit aan?

Het Noord-Hollands Archief heeft niet alleen overheidsarchieven in haar collecties, maar ook materiaal van particulieren, zoals van personen en families, verenigingen, bedrijven, scholen en kerkgenootschappen. Al dit materiaal geeft een goed beeld van de geschiedenis van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en Amstel- en Meerlanden. Om dit beeld zo compleet mogelijk te maken, staan wij open voor iedereen die materiaal aan ons wil overdragen. Daarmee bedoelen we niet alleen archiefmateriaal, maar bijvoorbeeld ook foto’s, prenten, kaarten, video’s, films, tijdschriften en boeken.

Op de pagina Acquisitie is meer informatie te vinden over aanbieden van materiaal aan het Noord-Hollands Archief.

Algemeen

Onderzoek

Aanvragen

Digitaal / kopie

Overige vragen