Menu

Status aansluitingen

In samenwerking met onze klanten/zorgdragers wordt hard gewerkt aan het realiseren van aansluitingen op het e-Depot. Met iedere zorgdrager wordt een apart werkplan ontwikkeld. Hierin staat ook hoe de overdracht van digitaal archiefmateriaal verloopt.

Overzicht aansluitingen NHA e-Depot (stand 8 maart 2023)

Aalsmeer   Oriëntatiefase: overbrenging vanuit DMS en inventarisatie dossier.
Beverwijk Stap 1: Intake Intake staat gepland.
Bloemendaal Stap 3: Ontwerp export en toegang Gesprekken over exporttooling uit Corsa.
Cocensus   Oriëntatiefase: beginstadium van een nieuw overbrengingstraject.
Haarlem Stap 1: Intake Project ontwikkeling exportmodule afgerond. Nu oriëntatie op een nieuw overbrenginstraject.
Haarlemmerliede en Spaarnwoude Stap 3: Ontwerp export en toegang Overbrenging audiotulen uit Gemeenteoplossingen van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Gesprekken met de leverancier.
Haarlemmermeer Stap 3: Ontwerp export en toegang Zie project audiotulen Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Heemskerk   Overbrenging moet nog worden opgestart.
Heemstede Stap 4: Maken export Overbrenging collegebesluiten uit Verseon. Gesprekken over exportmodule.
OD IJmond   Overbrenging moet nog worden opgestart.
ODNZKG Stap 1: Intake Testoverbrenging interne besluitvorming in oktober afgerond. Momenteel wordt er gewerkt aan een projectplan voor een nieuwe overbrenging.
Provincie Noord-Holland Stap 5: Proefopname en controle Overbrenging vergadersets Provinciale Staten 2017. In 2021 Provinciaal Blad succesvol digitaal overgebracht.
Recreatie Noord-Holland   Afgeronde testoverbrenging vanuit mappenstructuur. Project in oktober afgerond. Nieuwe overbrenging nog niet op de planning.
Uitgeest   Overbrenging moet nog worden opgestart.
Uithoorn Stap 2: Archiefbewerking in bronsystemen Er staat een interne datamapping gepland.
Velsen Stap 1: Intake Afgeronde testoverbrenging. Formele overbrenging van bestemmingsplannen is in het beginstadium.
VRK   Overbrenging moet nog worden opgestart.
Zandvoort Stap 10: Communicatie en projectafsluiting Afgeronde overbrenging van audiotulen naar e-depot. Nieuwe overbrenging nog niet op de planning.

Computer waarbij aan de ene kant ongestructureerde informatie in gaat die er aan de andere kant gestructureerd uit komt