Menu

Wat is het e-Depot?

Het NHA e-Depot

Overheidsorganisaties hebben een digitale infrastructuur nodig om hun informatie duurzaam en toegankelijk te bewaren. Dit is mogelijk in een zogenaamd e-Depot, een dienst die duurzame toegankelijkheid van digitale archiefbescheiden garandeert. Het Noord-Hollands Archief gaat dit voor haar klanten/zorgdragers inrichten.

In juni 2020 schafte het daarom als eerste Regionaal Historisch Centrum een eigen preserveringsvoorziening aan in het kader van het programma digitaal informatiebeheer 2019-2022. Dit NHA e-Depot gebruikt het NHA naast het reeds bestaande rijks e-Depot.

Mensen zoeken informatie in een ladebak

Met het rijks e-Depot deed het Noord-Hollands Archief eerder al ervaring op in samenwerking met de provincie Noord-Holland. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de inrichting van het eigen e-Depot en wordt de voorziening getest. Het streven is om het NHA e-Depot medio 2021 beschikbaar te maken voor het ‘digital born’ materiaal van de aangesloten overheidsinstellingen dat in goede, geordende en toegankelijke staat verkeert.

Zodra de inrichting compleet is, wordt dit NHA e-Depot aan de aangesloten zorgdragers en de andere RHC’s gepresenteerd. Uiteraard wordt ook het hele digitale overbrengingstraject toegankelijk in kaart gebracht en beschikbaar gemaakt op de website in maart 2021.

Schema van de planning rond de ontwikkeling van het e-Depot

Met iedere zorgdrager wordt een apart werkplan ontwikkeld. Hierin staat ook hoe de overdracht van digitaal archiefmateriaal verloopt. Uiteraard is het nu al van belang voor de medewerkers bij de bij ons aangesloten overheidsinstellingen dat ze hun digitale archiefbeheer goed op orde houden.

Het Noord-Hollands Archief wil een expertisecentrum zijn voor duurzaam, betrouwbaar en toegankelijk archiefbeheer. Het wil iedereen zoveel mogelijk meenemen in de reis naar een duurzaam e-Depot. De aandacht van onze adviseurs en van de inspectie gaat de komende jaren vooral uit naar de aansluiting op de e-Depots en de selectie en overbrenging van digitale bestanden en systemen uit de beginjaren van de digitale overheid. Maar er is ook aandacht voor de aanbesteding, het ontwerp en de inrichting van informatiesystemen die ervoor zorgen dat archieffunctionaliteiten daarin worden meegenomen (archiving by design).

Vragen over het e-Depot? Neem dan contact op met onze adviseur digitale archivering, Linda Folkers: per e-mail, of telefonisch via 06-13792985 of 023-5172700.