Menu

Hotspots

Wij creëren allemaal elke dag veel informatie. Maar hoe bepalen we of en hoelang we die informatie moeten bewaren? Ook de overheid wordt met deze vraag geconfronteerd. De overheidsinstellingen hanteren daarom selectielijsten waarin aangegeven staat wat de bewaartermijn van de desbetreffende informatie is. Maar sommige gebeurtenissen zijn vanuit cultuur-historisch perspectief van dusdanig belang dat deze ook in het overheidsarchief op zouden moeten worden genomen. Het gaat hierbij om gebeurtenissen die kunnen leiden tot opvallende interacties tussen overheid en burgers of burgers onderling. Daarom is in de selectielijst gemeenten van 2017 de ‘hotspot-monitor’ geïntroduceerd. Door dit proces worden de zogenaamde ‘hotspots’ door de overheidinstellingen vastgesteld. De informatie hierover wordt opgenomen in hun archieven en - het belangrijkste - uitgezonderd van vernietiging, zodat nog vele generaties informatie over deze speciale gebeurtenissen terug kunnen vinden.

Meerdere bij het Noord-Hollands Archief aangesloten overheidsorganisaties hebben inmiddels hotspots vastgesteld, zie het uitklapmenu hieronder voor het overzicht.

Bent u als burger betrokken geweest bij één van de vastgestelde hotspots en heeft u over de hotspots archiefmateriaal verzameld, dan kunt u contact opnemen met info@noord-hollandsarchief.nl.