Menu

Digital born archief overbrengen naar het e-Depot

Welke stappen zijn nodig om digital born archief over te brengen naar het e-Depot van het Noord-Hollands Archief?

De aansluiting op het NHA e-Depot verloopt in 4 stappen. Voor iedere zorgdrager die digitaal materiaal wil overbrengen, maken we in overleg een werkplan. Voorlopig wordt alleen origineel digitaal materiaal door het NHA geaccepteerd, dus zowel oorspronkelijk digitaal vervaardigd als vervangen materiaal. Onderstaande infographic beschrijft globaal deze vier stappen.

Deze infographic is hier als PDF te downloaden.

Voor de eerste twee stappen is de zorgdrager (als overbrengende partij) verantwoordelijk. Voor stap drie en vier draagt het NHA (als ontvangende partij) de verantwoordelijkheid. Voor de zorgdrager is het van belang te weten dat bij stap één en twee een beroep gedaan kan worden op ondersteuning en advies van het NHA. Het is hierbij zaak om al in een vroeg stadium van de overbrenging contact op te nemen met het NHA. Wilt u als zorgdrager materiaal overbrengen, dan kunt u contact opnemen met onze adviseur digitale archivering, Linda Folkers: per e-mail, of telefonisch via 06-13792985 of 023-5172700.