Menu

Pre-ingesttool starten met Docker

Open de maplocatie van de Pre-ingesttool in command line interface (CLI):

- MS Windows via Dos prompt
- Mac m.b.v. Terminal
- Linux in bash of shell

Netwerk aanmaken

Voordat de Pre-ingesttool gestart kan worden (voor eerste keer), is een virtueel netwerk nodig binnen Docker omgeving met een specifieke naam. De naam is opgenomen in configuratiebestand.
Voer onderstaande commando in CLI om een virtueel netwerk aan te maken:

docker network create preingest-network

Starten

Start m.b.v. onderstaande commando de Pre-ingesttool in CLI:

docker-compose -f ./docker-compose.yml up -d

Stoppen

Stop m.b.v. onderstaande commando de Pre-ingesttool in CLI:

docker-compose -f ./docker-compose.yml down -d