Menu

Voorbereidingen

De Pre-ingesttool is opgebouwd uit meerdere Docker containers. Elk container heeft zijn eigen specifieke configuratie instellingen. Voor deze installatie maken we gebruik van voorgedefinieerde opstelling. Uiteraard kunnen deze instellingen aangepast worden naar eigen inzicht. Zie Docker voor meer informatie.

Opstartbestand en configuratie opstelling

Opstartbestand met voorgedefinieerde instellingen downloaden, opslaan en uitpakken. Plaats de resultaten op het top niveau van de opslagschijf.
Windows: preingest-win.zip (download bestand) >> C:\preingest

Download hier het opstartbestand.

Let op ! Het zip-bestand dat je hier hebt gedownload of nog gaat downloaden bevat het docker-compose.yml-bestand dat de nodige Docker-images zal uitvoeren om het project te laten werken. Er hoeft geen extra broncode gedownload te worden van het NHA GitHub account.

Mapinhoud

Map ‘/preingest/aws’

In deze map zijn drie bestanden toegevoegd:
- bucket: een url verwijzigd naar Preservica S3 Bucket (vervang [bucket_url]);
- config: standaard instelling voor Preservica S3 Bucket;
- credentials: door Preservica verkregen S3 Bucket key_id (vervang [key_id]) en access_key (vervang [access_key]).

De bestanden zijn te openen en te bewerken met een tekstverwerker. Deze instellingen zijn alleen nodig voor het uploaden naar Preservica S3 bucket. In de Pre-ingesttool gaat het om de stappen:
- BUCKET – legen
- BUCKET - raadplegen en weergeven
- BUCKET – upload

De stappen 'legen', 'raadplegen en weergeven' en 'uploaden' worden beschreven op de pagina Stappen Pre-ingesttool onder het kopje Preservica.

Map ‘/preingest/collecties’

In deze map worden de collectie bestanden geplaatst. De Pre-ingesttool herkent een collectie als deze een extensie heeft van tar of TAR.

Map ‘/preingest/db’

In deze map worden de database bestanden opgeslagen van de Pre-ingesttool. De bestanden worden bij het opstarten van de tool, indien deze niet aanwezig, automatisch aangemaakt. Inhoud van de map legen levert geen problemen op. Alleen de verwerkingsgeschiedenis van voorgaande collecties zijn dan verdwenen.

Map ‘/preingest/log’

In deze map worden de log informatie opgeslagen van XSLWeb container. Inhoud van de map legen levert geen problemen op.

Map ‘/preingest/prewash’

In deze map worden stylesheet bestanden opgeslagen t.b.v. transformatie voor ToPX, MDTO en OPEX metadata. Stylesheets mag bijgewerkt en/of aangevuld worden met nieuwe bestanden. Stylesheets worden bij de instellingen van de Pre-ingesttool weergegeven.
Configuratiebestand ‘/preingest/.env’ In dit bestand zijn voor gedefinieerde configuratie waarden opgenomen t.b.v. de Pre-ingesttool. De volgende configuratie parameters zijn belangrijke voor de Pre-ingesttool:
- DATAFOLDER=; opslaglocatie van de collecties
- DBFOLDER=; opslaglocatie voor de database gegevens
- TOMCATLOGFOLDER=; opslaglcoatie voor de loginformatie uit XSLWeb container
- XSLWEBPREWASHFOLDER=; locatie voor de stylesheet bestanden
- AWS=; locatie configuratie instellingen voor Preservica S3 Bucket

Opstartbestand ‘/preingest/docker-compose.yml’

Dit bestand wordt gebruikt om de Pre-ingesttool op te starten d.m.v. Docker Compose.

Linux en Mac omgevingen

Voor Linux en Mac omgevingen dient het ‘.env’ bestand aangepast te worden volgens de bestandspadindelingen van het besturingssysteem.