Menu

E-depot article infographic

Grip op archiefmateriaal

Om ervoor te zorgen dat uw digitale informatie duurzaam kan worden bewaard, is het belangrijk om inzichtelijk te hebben waar deze belangrijke digitale informatie zich binnen uw organisatie bevindt.

Niet alle informatie wordt netjes op een centrale plek opgeslagen. Sommige medewerkers slaan informatie op andere plekken op, zoals op een (externe) harde schijf, op een eigen computer of op een USB-stick. Hierdoor kan het zijn dat belangrijke informatie niet wordt gearchiveerd en daarmee verloren gaat.

Het is belangrijk om grip te krijgen op de digitale informatie van uw organisatie, zodat het archiefmateriaal duurzaam kan worden bewaard. Het invulschema van het Noord-Hollands Archief helpt u om in kaart te brengen op welke plekken digitale informatie zich binnen uw organisatie bevindt.

Golden rules

  • Ga erop uit: vraag aan de afdelingshoofden of teamhoofden waar zij hun belangrijkste informatie digitaal opslaan. Hebben ze daar zicht op? Noord-Hollands Archief
  • Houd een overzicht bij van de te bewaren digitale informatie en monitor het overzicht geregeld. Noord-Hollands Archief
  • Probeer na te gaan of belangrijke digitale informatie op een andere plek zou moeten worden opgeslagen; waar medewerkers het makkelijk kunnen plaatsen en waar het makkelijker te beheren is. Noord-Hollands Archief