Menu

E-depot article infographic

Opstellen metadataschema

Als u een metadataschema opstelt, zorgt u ervoor dat de juiste kenmerken aan uw informatieobjecten worden toegekend zodat uw informatie in het e-Depot straks makkelijk te vinden én eenduidig te interpreteren is.

Het e-Depot sluit aan bij de landelijke standaard Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO). Hierin is vastgelegd welke set van kenmerken (metadata) lokale overheden ten minste aan informatieobjecten moeten meegeven. Dat betekent dat alle informatieobjecten die in het e-Depot worden geplaatst, minimaal moeten zijn voorzien van de set metadata uit het TMLO.

Om ervoor te zorgen dat er binnen uw organisatie de juiste metadata worden toegekend aan informatieobjecten, kun je een metadataschema opstellen. Dat doet u door onderstaande stappen te volgen.

 


 


Golden rules

  • Maak gebruik van voorbeelden. Bij het Noord-Hollands Archief zijn ingevulde mappingoverzichten beschikbaar. Noord-Hollands Archief
  • Raadpleeg de adviseurs van het Noord-Hollands Archief als u de betekenis van een waarde uit het TMLO niet precies begrijpt. Noord-Hollands Archief
  • Betrek uw functioneel- of applicatiebeheerder bij de mapping. Zij weten vaak precies welke metadata er al worden bijgehouden, ook de metadata die automatisch door het systeem aan informatieobjecten worden toegekend. Noord-Hollands Archief