Menu

E-depot article infographic

Toekomst DIV

Als DIV-medewerkers meer inzicht hebben in de regierol bij digitaal archiveren, dan kunnen zij zich hierop beter voorbereiden.

Als een organisatie digitaal gaat archiveren, verschuift de rol van de DIV. Het ontvangen van papieren archiefmateriaal en de zorg voor het opbergen en de ontsluiting van het archief wordt steeds minder, simpelweg omdat er binnen organisaties steeds minder papier aanwezig is. Hoe meer een organisatie digitaal werkt, hoe belangrijker het is om zicht te hebben op de toepassing van de archiefregels op de digitale informatie. Zo moet er worden gecontroleerd of medewerkers wel de juiste metadata aan digitale informatie toekennen en de informatie op de juiste plek opslaan. Ook is het belangrijk dat er wordt gecontroleerd of de archiefregels worden gevolgd bij automatische toekenning van bijvoorbeeld bewaartermijnen aan digitale informatie door een systeem. Zo zijn er bij digitale archivering nieuwe kennis en vaardigheden belangrijk , zoals ICT-kennis en meer interactie met de rest van de organisatie.

Golden rules

  • Zorg ervoor dat u inzicht krijgt in de veranderingen: weet welke richting uw organisatie heeft gekozen en wat er voor uw rol verandert. Ga met elkaar in gesprek en zoek de juiste begeleiding of training. Noord-Hollands Archief
  • Besef dat dit niet alleen een verandering is voor DIV, maar voor de hele organisatie. Besteed ook aandacht aan het voorbereiden van de organisatie op de nieuwe manier van archiveren. Noord-Hollands Archief
  • De manier waarop de regierol van DIV tot uiting komt of vorm krijgt, is per organisatie verschillend. Oriënteer u bij andere gemeenten en bepaal welke vorm het beste past in uw eigen organisatie. Noord-Hollands Archief
  • Met het inrichten van een Strategisch Informatie Overleg kun je meer aandacht krijgen voor digitaal archiveren op het juiste niveau en bij de juiste mensen. Noord-Hollands Archief