Menu

E-depot article infographic

Toewijding management

Als u zorgt dat het management zich bewust is van het belang van digitaal archiveren, kunt u voldoende mensen, tijd en middelen beschikbaar krijgen om het digitale archiveren binnen de organisatie tot een succes te maken.

Bij het realiseren van digitaal archiveren binnen uw organisatie is toewijding van het management heel belangrijk. Het management kan er namelijk voor zorgen dat er voldoende mensen, tijd en middelen beschikbaar worden gesteld om digitaal archiveren tot een succes te maken.

Goed verhaal

Maar hoe zorgt u ervoor dat het management het belang van digitaal archiveren begrijpt? Zorg ten eerste voor een goed verhaal en een visie op digitaal archiveren. Op internet is voldoende informatie te vinden over de urgentie van digitaal archiveren. Kijk ook bij onze downloads.

Schets de route

Maak voor het management inzichtelijk waar de organisatie nu staat op het gebied van archiveren, waar de organisatie naartoe wil en wat er nodig is om dit einddoel te bereiken. Het Change Canvas dat u hiernaast kunt downloaden, kan u helpen om dit in workshopverband samen met collega’s in kaart te brengen. Bij het Change Canvas is een handleiding beschikbaar, zodat u zelf een workshop kunt organiseren. Organisaties die bij het Noord-Hollands Archief zijn aangesloten kunnen ook een workshop laten verzorgen door één van de adviseurs digitale informatie.

Golden rules

  • Bedenk voorbeelden van risico’s voor bestuurders als digitale informatie niet goed vindbaar is. Noord-Hollands Archief
  • Stel een business case op: breng de kosten en baten van goede digitale opslag in kaart voor de organisatie en bestuurders. Noord-Hollands Archief