Menu

E-depot article infographic

Vervanging

Als u kiest voor vervanging, hoeft u geen papieren archief meer bij te houden en dat draagt bij aan een efficiënte organisatie.

Vervanging, ook wel substitutie genoemd, wil zeggen dat papieren originelen worden vervangen door digitale originelen, zodat de informatie uit de werkprocessen (van vastleggen tot archiveren) geheel digitaal is. Concreet betekent dit dat papieren documenten gescand worden, de digitale versies de status van origineel krijgen en dat de papieren documenten vernietigd worden.


Golden rules

  • Maak gebruik van voorbeelden van handboeken Vervanging. Deze zijn beschikbaar bij het Noord-Hollands Archief. Noord-Hollands Archief
  • Maak één persoon verantwoordelijk voor het realiseren van vervanging. Noord-Hollands Archief
  • Denk eraan dat vervanging een continu proces is waarvan de kwaliteit altijd gemonitord moet worden. Noord-Hollands Archief