resultaat: 
1255Commissie van bijstand in het beheer van Openbare Werken te Haarlem
Bestandnaam:
1255_1_236_PDF2XML.pdf
Datering:
1898-1958
Omvang in meters:
0,25
Periode documenten:
1898-1958
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst in band 8.1 nrs. 181g1-181g9 (commissies). Nr. 181g2 ontbreekt. Het archief bevat alleen notulen.
Gemeente:
Haarlem
Download
Dit bestand is niet beschikbaar voor downloaden.