resultaat: 
253Grondbelasting in Noord-Holland
Bestandnaam:
253_1_236_PDF2XML.pdf
Datering:
1810-1940
Omvang in meters:
24,00
Periode documenten:
ca. 1810-1940
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris in band 253 inv. nrs. 1-732. Inv. nrs. 6-67 (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT), 1832) zijn alleen op microfiches te raadplegen. Inv. nr. 153 ontbreekt. Inv. nrs. 144-150 zijn loze nummers. Een overzicht van de indeling in kantons, ca. 1825-1832, in de inventaris. De stukken zijn afkomstig van verschillende instanties die zich hebben beziggehouden met de inning van de grondbelasting, met name van de controles van de grondbelasting, waarvan de functie in de jaren-1950 is overgegaan op de Inspectie der registratie van de grondbelasting te Alkmaar, Amsterdam en Haarlem. Helaas ontbreken vrijwel alle stukken van de Inspectie der registratie van de grondbelasting te Haarlem. De verpondingskaarten van het Hollands Kadaster uit de jaren 1810-1811, voornamelijk betreffende het zuidelijk deel van de huidige provincie Noord-Holland en de regio Waterland en de kaarten die behoren bij de herziening van de grondbelasting die aanving in het jaar 1879, en welke kaarten gedateerd zijn 1882-1889 zijn opgenomen in de collectie van kaarten voor de grondbelasting in Noord-Holland, 1810-1811, 1882-1889, zie toegangsnummer 253.1.
Download
Dit bestand is niet beschikbaar voor downloaden.