resultaat: 
3982Bedrijf Openbare Werken en Groenvoorziening te Velsen betreffende de begraafplaatsen De Biezen, Westerbegraafplaats en Duinhof
Bestandnaam:
3982_1_236_PDF2XML.pdf
Datering:
1873-2002
Omvang in meters:
0,60
Periode documenten:
1873-2002
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Plaatsingslijst nrs. 1-32. Betreft alleen stukken betr. begraafplaats De Biezen in Santpoort-Noord, Westerbegraafplaats en begraafplaats Duinhof, beide in IJmuiden. De administratie werd bijgehouden door het gemeentelijk Bedrijf Openbare Werken en Groenvoorziening. Zie ook C.W. Moolenaar, 'Begraafplaats De Biezen: alfabetische lijst met namen van begraven personen 1873 t/m 1999', Santpoort-Noord 2000 in archiefbibliotheek nr. 40300 en C.W. Moolenaar en B. Prins, 'Westerbegraafplaats: alfabetische lijst met namen van begraven personen 1896 t/m 1999', Santport 2003 in archiefbibliotheek nr. 23457. De gemeente Velsen kocht op 7-10-1873 het zgn. Biesenland te Santpoort om daar een nieuwe algemene begraafplaats aan te leggen. Op 1-8-1874 werd de begraafplaats De Biezen aan de Kwekerslaan geopend. Het laatste graf werd op 8 maart 1963 in gebruik genomen. Sinds die tijd mag alleen in de familiegraven nog worden bijgezet.
In samenwerking met het gemeentebestuur van Velsen stelde de Maatschappij IJmuiden van de exploitanten Bik en Arnold een stuk grond ter beschikking gesteld aan de zuidgrens van de Breesaap om als begraafplaats in te richten. Een deel van de grond die nodig was voor de begraafplaats was eigendom van Wilhelmus Johannes (Jan) Braam (1837-1924). Braam was bereid om de grond te verkopen op voorwaarde dat hij opzichter/doodgraver zou worden op deze aan te leggen begraafplaats en aldus geschiedde. Omstreeks 1910 werd Jan Braam opgevolgd door zijn zoon Hein Braam. Op 1 april 1896 werd de Westerbegraafplaats aan de Havenkade geopend. In 1946 werd het eigendom en het beheer van de Westerbegraafplaats door de Maatschappij IJmuiden overgedragen aan de gemeente Velsen. De begraafplaats is al sinds jaren gesloten; er mag alleen in de familiegraven nog worden bijgezet.
Begraafplaats Duinhof, gelegen aan de Slingerduinlaan in IJmuiden, werd in de jaren 1959-1961 aangelegd naar een ontwerp van W.M. Dudok. In 1963 werd Duinhof in gebruik genomen.
Gemeente:
Velsen
Download
Dit bestand is niet beschikbaar voor downloaden.