resultaat: 
640Provinciaal Bestuur van Noord-Holland te Haarlem, Economisch-Technologische Dienst, Provinciale Planologische Dienst, Griffie-Planologie
Bestandnaam:
640_1_236_PDF2XML.pdf
Datering:
1943-1989
Omvang in meters:
19,25
Periode documenten:
(1935) 1943-1989
Openbaarheid:
openbaar
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Jansstraat, raadpleging mogelijk na transport
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-1052. Lijsten van directeuren van de Economisch-Technologische Dienst van Noord-Holland, 1936-1989, en van directeuren van de Provinciale Planologische Dienst van Noord-Holland, 1943-1989, in de inventaris.
Gemeente:
Provincie Noord-Holland
Download
Dit bestand is niet beschikbaar voor downloaden.