resultaat: 
1023Voormalige Armbesturen en het Plaatselijk Crisiscomité te Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Bestandnaam:
1023_1_236_PDF2XML.pdf
Datering:
1649-1965
Omvang in meters:
6,80
Periode documenten:
1649-1965 (1990)
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming gemeentearchivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv.nrs. 1-346. Lijsten van armmeesters te Haarlemmerliede en Noord-Schalkwijk, ca. 1677-1814, armmeesters te Spaarnwoude, ca. 1767-1854, armmeesters te Zuid-Schalkwijk c.a., 1792-1863, leden, voorzitters en secretarissen-penningmeesters van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur/de Burgerlijke Instelling van Maatschappelijke Zorg te Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 1864-1967, en leden van het Plaatselijk Crisiscomité te Haarlemmerliede en Spaarnwoude, ca. 1932, in de inventaris paragrafen 7.1-7.7. Index op persoonsnamen in de gehele inventaris in de inventaris paragraaf 7.8. Stukken jonger dan 75 jaar zijn niet openbaar. Bij de volgende inv.nrs. zijn beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid gesteld. Inv.nrs. 77, 100, 212 openbaar vanaf 2023, inv.nrs. 103, 213, 232c, 236 vanaf 2024, inv.nr. 214 vanaf 2025, inv.nrs. 215, 271 vanaf 2026, inv.nrs. 120, 216, 254 vanaf 2027, inv.nrs. 101, 232b, 237, 257 vanaf 2028, inv.nrs. 104, 218, 240, 279, 326 vanaf 2029, inv.nr. 219 vanaf 2030, inv.nrs. 78, 128, 136, 220, 309 vanaf 2031, inv.nrs. 221, 244, 328 vanaf 2032, inv.nrs. 222, 256, 327 vanaf 2033, inv.nrs. 79, 105, 144, 223, 235, 255 vanaf 2034, inv.nr. 224 vanaf 2035, inv.nrs. 80, 112-113, 119, 225, 322a, 324 vanaf 2036, inv.nrs. 110, 114, 226, 258, 317 vanaf 2037, inv.nrs. 227, 259, 281, 308, 315 vanaf 2038, inv.nrs. 81, 107, 228, 233, 238, 325 vanaf 2039, inv.nrs. 122, 129, 229, 239, 307 vanaf 2040, inv.nrs. 109, 111, 145, 230, 241, 260, 313, 284-290 vanaf 2041, inv.nrs. 102, 137, 280, 282c vanaf 2042, inv.nrs. 234, 246, 282 vanaf 2043, inv.nr. 106 vanaf 2044, inv.nr. 277 vanaf 2045, inv.nr. 115 vanaf 2047 en inv.nr. 335 vanaf 2066.
Gemeente:
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Download
Dit bestand is niet beschikbaar voor downloaden.