Menu

Afschaffen credits Archiefbank

De Wet Hergebruik van Overheidsinformatie heeft er toe geleid dat scans van archiefstukken van het Noord-Hollands Archief, Het Utrechts Archief en het Zeeuws Archief vanaf 5 oktober 2015 gratis zijn in te zien en te downloaden.

Klanten die nog credits voor inzage en downloaden in bezit hebben, kunnen deze tot 5 oktober blijven gebruiken. Ook blijft het tot die datum mogelijk nieuwe credits te kopen. Klanten die op 1 oktober nog credits hebben, ontvangen op het emailadres waarmee ze zich hebben geregistreerd op www.archieven.nl, de website van het Zeeuws Archief, Het Utrechts Archief of het Noord-Hollands Archief een bericht waarin wordt aangegeven hoe het uitstaande saldo kan worden teruggevraagd.

Indien u hierover vragen heeft, neemt u dan rechtstreeks contact op met één van de archiefdiensten: info@noord-hollandsarchief.nl, inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of info@zeeuwsarchief.nl.