Menu

Eerste dag nieuwe directeur Willeke de Groot

Na 27 jaar draagt Lieuwe Zoodsma vandaag de sleutels van het Noord-Hollands Archief over aan Willeke de Groot. Zij heeft vandaag haar eerste dag als nieuwe directeur.


Willeke de Groot en Lieuwe Zoodsma voor de Janskerk in Haarlem

Willeke de Groot: “Het Noord-Hollands Archief is een van de instellingen die het voor burgers mogelijk maakt om officiële stukken in te zien, waardoor de democratie en de eerlijke rechtsgang worden gewaarborgd. Bovendien bewaart het in zijn collecties schatten die eeuwen teruggaan en hierdoor ook latere generaties de kans geven om onderzoek te doen naar hun verleden. Het is mij een eer om als directeur sturing te geven aan een archief met zo een brede collectie, dat ook reeds grote stappen met een eigen e-Depot heeft gezet. Met mijn kennis van digitale technieken wil ik de weg plaveien naar een toekomst waarin het nog gemakkelijker wordt voor burgers en bedrijven om informatie te vinden, en deze informatie ook toepasbaar maken door bijvoorbeeld gebruik te maken van open data. Ik zou het Noord-Hollands Archief willen laten uitgroeien tot een spil in het cultureel informatielandschap van Noord-Holland waarin we naast onze huidige overheidspartners ook ons vizier verleggen naar meer dienstverlening voor meer partijen.”

Willeke de Groot

Een waardige opvolger

Jos Wienen, voorzitter Algemeen Bestuur en burgemeester van Haarlem: “Wij zijn verheugd om met Willeke de Groot een waardige opvolger te hebben gevonden voor de huidige directeur Lieuwe Zoodsma, die na 27 bewogen jaren afscheid neemt van ‘zijn’ archief. Wij zien in haar de juiste persoon om het archief toekomstbestendig en met oog voor de digitale uitdagingen en het archief als culturele plek in de regio verder te laten groeien.”

Willeke de Groot is momenteel bij Sdu als directeur lokale overheid verantwoordelijk voor de digitale transformatie van de van oudsher print producten (boeken en naslagwerken) naar digitale kennisbanken. Met haar kennis van digitalisering en toegankelijkheid van overheidsinformatie is de Haarlemse De Groot de geschikte kandidaat om het archief de toekomst in te leiden.

Het Noord-Hollands Archief in Haarlem is hét informatiecentrum voor de geschiedenis van Noord-Holland en gemeenten in Kennemerland en Amstel- en Meerlanden. Het staat voor open, betrouwbare informatie voor de burgers en is een innovatieve en betrouwbare samenwerkingspartner voor de aangesloten overheden in de regio.