Menu

Onderzoek onteigend Joods vastgoed afgerond

Op 31 mei werd in de Janskerk het rapport ‘Joodse burgers in Noord-Holland: Onteigening en rechtsherstel’ gepresenteerd. Het Noord-Hollands Archief nam hiervoor begin 2022 het initiatief en coördineerde het onderzoek voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort.Het onderzoek werd uitgevoerd door historici van de Radboud Universiteit Nijmegen onder leiding van prof. dr. Wim van Meurs en dr. Marieke Oprel. Zij baseerden zich in hun onderzoek op bronnen zoals de Duitse Verkaufsbücher, de gemeentearchieven, het kadaster, de (archief)collecties van het Nederlands Beheersinstituut, de Raad voor het Rechtsherstel en het Joods Monument. Een klankbordgroep met historici en vertegenwoordigers van Joodse organisatie uit de regio is actief betrokken geweest bij het onderzoek.

In dit onderzoek werd bekeken of door de hierboven genoemde gemeenten tijdens de bezetting onroerend goed werd aangekocht dat eigendom was van Joodse burgers en of er na WOII naheffingen werden gevorderd van Joodse eigenaren dan wel hun erfgenamen over de oorlogsperiode en of er rechtsherstel voor Joodse inwoners en hun nabestaanden heeft plaatsgevonden. Tevens werd onderzocht hoe de gemeenten de Joodse bewoners bejegenden na hun terugkeer en hoe de gemeente rekenschap gaf van hun bijzondere slachtofferschap.


Het onderzoek kan als PDF via deze link worden gedownload.