Menu

NHA presenteert datastrategie | Wij zien data als kans!

Wij zien data als kansen en die benutten wij graag! Het gebruik van data neemt explosief toe, ook van de gegevens die wij beheren. Onze goudmijn aan digitale data is voor iedereen open en toegankelijk beschikbaar. Ook in tijden van toenemende twijfel over de echtheid van informatie, kun je er zeker van zijn dat onze data betrouwbaar zijn. Om de waarde van de informatie voor onze gebruikers te verveelvoudigen en de impact van onze data voor iedereen te vergroten, passen wij innovaties toe en verbinden we data met andere gegevens. Deze uitgangspunten hebben we vastgelegd in onze datastrategie. 

Onze datastrategie heeft veertien uitgangspunten. Ze zijn opgesteld met de eindgebruiker in het vizier en bouwen voort op richtlijnen en principes uit de wereld om ons heen, zoals van het Netwerk Digitaal Erfgoed en de FAIR data-principes uit de internationale wetenschap. De uitgangspunten zijn geen stand van zaken, maar zijn ankerpunten waarop we voortbouwen.

Datastrategie Noord-Hollands Archief

1. Het NHA ziet al zijn archieven en collecties als collectiedata, ongeacht de achtergrond en verschijningsvorm.

2. Het NHA waarborgt continuïteit in het beheer en de raadpleging van erfgoedinformatie.

3. Het NHA streeft naar optimale digitale toegankelijkheid van zijn erfgoedinformatie.

4. Het NHA maakt de expliciete keuze om gebruik te maken van Linked Data.

5. Het NHA maakt zoveel mogelijk gebruik van gestandaardiseerde terminologiebronnen.

6. Het NHA stelt data zoveel mogelijk open beschikbaar.

7. Het NHA brengt zijn collectiedata in kaart in een integraal datamodel.

8. Het NHA zorgt voor integere, betrouwbare, authentieke en bruikbare erfgoedinformatie.

9. Het NHA is transparant over het gebruik van AI en de daarmee gecreëerde metadata.

10. Het NHA geeft een uniek ID mee aan alle verschillende lagen van erfgoedinformatie.

11. Het NHA slaat zijn digitale informatieobjecten op één plek op en maakt meervoudig gebruik mogelijk.

12. Het NHA werkt conform minimale digitaliseringseisen voor te digitaliseren informatieobjecten.

13. Het NHA heeft oog voor de beveiliging van gegevens en privacy.

14. Het NHA hanteert het principe van ‘meten is weten’.

Download hier de volledige tekst van onze datastrategie.