Menu

Beperkte beschikbaarheid wegens scanning

Het Noord-Hollands Archief werkt hard aan het digitaal beschikbaar stellen van veel geraadpleegde bronnen. Daarvoor zijn er momenteel enkele archieven niet in te zien, omdat zij door externe scanbedrijven gescand worden. Het betreft:

  • Oud Notarieel Archief Haarlem, toegang 1617, inv.nrs. 774-1227 (voor zover niet al gescand)
  • Burgerlijke Stand Noord-Holland, alle gemeentes, geboorteaktes 1913-1922
  • Burgerlijke Stand Loosdrecht, geboorteaktes 1811-1902 en huwelijksaktes 1811-1922
  • Bouwdossiers Bloemendaal, toegang 1108, microfiches. Informatie uit dit bestand kunt u nog wel opvragen bij de gemeente Bloemendaal. Klik hier voor meer informatie over raadpleging van bouwdossiers van de gemeente Bloemendaal.

Wij verwachten dat deze bestanden in de loop van het najaar 2023 weer terug zijn en vanaf dan ook digitaal geraadpleegd kunnen worden.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.