Menu

OPROEP | Joh. Enschedé Fellowship 2024 – deadline 31 mei

Joh. Enschedé Fellowship

Het Joh. Enschedé Fellowshipprogramma maakt onderzoek mogelijk in de unieke en omvangrijke verzameling van het voormalige Museum Enschedé, het bedrijfsmuseum van Koninklijke Joh. Enschedé, het vroegere Joh. Enschedé en Zonen. Deze collectie wordt beheerd door het Noord-Hollands Archief in Haarlem.

De werkzaamheden van Koninklijke Joh. Enschedé omvatten ruim 300 jaar drukkerij, uitgeverij, lettergieterij en de vervaardiging van waardepapieren zoals bankbiljetten en postzegels. Joh. Enschedé was een internationaal opererend, technisch vooruitstrevend bedrijf, ook actief in de voormalige Nederlandse koloniën Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen, en een belangrijke producent van letters voor alle talen en schrifttypes. De collectie van het bedrijfsmuseum weerspiegelt de geschiedenis van het bedrijf, zijn producten, zijn plaats binnen de bedrijfstak en de relatie met de familie Enschedé.

Onderzoekers worden uitgenodigd om aanvragen te doen voor het jaar 2024. Onderzoek dat zich richt op het internationale karakter van Joh. Enschedé heeft de voorkeur.

 

Het onderzoek wordt verricht ten behoeve van een (digitale) publicatie en er wordt een onderzoeksverslag geschreven ten behoeve van Stichting Museum Enschedé. De periode waarin de fellowship plaatsvindt wordt in overleg bepaald, maar moet in ieder geval voor 1 januari 2025 afgerond worden.

Stichting Museum Enschedé

Stichting Museum Enschedé stelt zich ten doel: het bevorderen van kennis omtrent de geschiedenis enerzijds van Koninklijke Joh. Enschedé gezien in het kader van de nationale en de internationale ontwikkeling van de grafische industrie, en anderzijds van het geslacht Enschedé, in het bijzonder voor zover die betrekking heeft op de drukkunst of daarmee samenhangende technieken; het in stand houden van de collecties en het bevorderen van de publieke bekendheid.

Het Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun informatie toegankelijk en betrouwbaar te houden en helpt mensen om meer te weten te komen over hun eigen geschiedenis en die van de provincie Noord-Holland en de regio’s Kennemerland en Amstel- en Meerlanden. 

Profiel

De fellowship is bedoeld om de reis-, verblijf- en onderzoekskosten van een fellow te vergoeden. De fellow moet zijn of haar onderzoek uitvoeren binnen de aandachtsgebieden van Museum Enschedé in de brede zin van het woord. Vanzelfsprekend moet er een sterke relatie bestaan tussen het onderzoeksvoorstel en het gebruik van de archieven, voorwerpen en boeken in de collectie. Daarnaast wordt de fellow verzocht een jaarlijkse publiekslezing te houden, waarbij ruggenspraak wordt gehouden met de stichting over onderwerp en locatie. Ook draagt de fellow via andere bijeenkomsten bij aan het onderzoeksklimaat van het Noord-Hollands Archief en Stichting Museum Enschedé.

Koninklijke Joh. Enschedé

De toelage bedraagt € 1.000 per maand.

 

Voorwaarden Joh. Enschedé Fellowship

De aanvragen voor de Joh. Enschedé Fellowship moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het indienen van een onderzoeksvoorstel waarin specifiek moet worden aangegeven wat de relatie is tussen het voorgestelde onderzoek en de primaire bronnen die binnen de Collectie Koninklijke Joh. Enschedé zullen worden onderzocht en geraadpleegd;
  • Een begin- en einddatum van het voorgestelde onderzoek;
  • Een curriculum vitae;
  • Een lijst van relevante door de aanvrager geschreven publicaties;
  • De namen van twee referenten afkomstig uit de academische wereld;
  • Nog niet gepromoveerde onderzoekers dienen een aanbevelingsbrief van hun begeleider(s) mee te sturen.

Aanvraagprocedure

De deadline voor het indienen van de aanvraag is 31 mei 2024. Aanvragen kunnen per mail worden gestuurd aan de secretaris van de beoordelingscommissie, Patrick Vlegels (Patrick.Vlegels@noord-hollandsarchief.nl). Binnen drie weken na het verstrijken van de deadline zullen de aanvragers de uitslag ontvangen.

Klik hier om het interview met de vorige fellow, Yun Xie, te lezen over de concurrentiestrijd tussen lettergieterij Tetterode en drukkerij/lettergieterij Joh. Enschedé in de tweede helft van de 19de eeuw.