Menu

Links

Kaarten en tekeningen Rijkswaterstaat vóór 1850 online

Onze Beeldbank is aangevuld met de volledige collectie kaarten en technische tekeningen van Rijkswaterstaat vóór 1850. De collectie die bestaat uit ca. 1.195 prachtige gekleurde kaarten en tekeningen van havens, sluizen, vaarwegen en gebouwen, is van groot belang voor de kennis over de waterstaatsgeschiedenis en de ontwikkeling van het Noord-Hollandse landschap.

Profiel van de dijk op Texel
Profiel van de dijk op Texel. Met aantekeningen van de hoogste stand van de stormvloed in november 1775 en 1776.

Geschiedenis Rijkswaterstaat tot 1850

In 1798 wordt de nationale organisatie het Bureau voor den Waterstaat opgericht, in 1848 hernoemd tot Rijkswaterstaat. De belangrijkste taken van het bureau zijn de aanleg, het beheer en onderhoud van rivieren, kanalen, waterkeringen en droogmakerijen (polders). Begin 19de eeuw kent Rijkswaterstaat een grote bloei. Rijkswaterstaat graaft bijna 500 kilometer aan nieuwe kanalen, er komen nieuwe droogmakerijen en bestaande waterwegen worden verbeterd.

In de 19de eeuw breidt het takenpakket van Rijkswaterstaat uit door de opkomst van nieuwe vervoersmiddelen: de trein en de auto. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het spoornet en voor de aanleg en het onderhoud van bruggen en wegen. (Bron: Rijkswaterstaat)

Teekening van eene vlotbrug over het Groot Kanaal door Noordholland gebouwd in 1821.
Teekening van eene vlotbrug over het Groot Kanaal door Noordholland gebouwd in 1821.