Menu

Links

Noord-Hollands Archief gastheer jubileumcongres KVAN

In 2016 bestaat de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland 125 jaar. Dit jubileum van de oudste beroepsvereniging van archivarissen ter wereld wordt gevierd tijdens een speciaal internationaal jubileumcongres waarbij de toekomst van het vak van archivaris en andere informatieprofessionals centraal staat. Het jubileumcongres vindt plaats van 15-17 juni in de Philharmonie in Haarlem, de stad waar de vereniging op 17 juni 1891 werd opgericht. Gastheer van het congres is het Noord-Hollands Archief.

Keynotespeakers: Brewster Kahle en Ben Kafka

Met trots presenteert de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland Brewster Kahle en Ben Kafka als keynotesprekers op haar jubileumcongres. Brewster Kahle is de oprichter en 'Digital Librarian' van het bekende Internet Archive. Al decennialang zet hij zich in voor het wereldwijd kosteloos toegankelijk maken van alle kennis, onder meer door het archiveren van het complete internet. Ben Kafka is psychoanalyticus en cultuurhistoricus en verbonden aan de faculteit voor Media History and Theory van de New York University. In zijn boek The Demon of Writing beschrijft hij de kracht, de tekortkomingen en ook het genot van papierwerk en bureaucratie.

Visie op de toekomst

Tijdens het jubileumcongres geven diverse gerenommeerde en inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland hun visie op de toekomst van het vak van archivaris en informatieprofessional. Met de almaar toenemende digitalisering van de samenleving zijn de traditionele uitgangspunten van het vak niet langer onomstreden. Het centrale congresthema is ‘Values in transition: perspectives on the future of the archival profession’.

Meer informatie

Op www.kvandagen.nl vindt u meer informatie over het programma. Kaarten voor het congres zijn vanaf 4 april verkrijgbaar via deze website. De laatste updates over het congres kunt u lezen op www.twitter.com/kvandagen, hashtag #kvan125.