Menu

Prentencollectie Voorhelm Schneevoogt in Beeldbank

Carl Gotfried Voorhelm Schneevoogt (1802-1877) verzamelde prenten van Hollandse meesters vanaf de zestiende eeuw tot aan bladen van kunstenaars uit zijn eigen tijd. Met steeds één belangrijk collectiedoel voor ogen: de betreffende kunstenaar moest in Haarlem geboren zijn of voor kortere of langere tijd in Haarlem hebben gewoond en gewerkt. Zijn bijzondere prentenverzameling is nu bijna in z’n geheel te zien in onze Beeldbank.

Van bloemist tot schrijver

De rijke bloemist C. G. Voorhelm Schneevoogt had een grote passie voor prenten. Na de verkoop van zijn bloemisterij aan de Kleine Houtweg aan E. H. Krelage hoefde hij niet meer te werken en werd hij directeur van de Teylers Stichting. In die hoedanigheid heeft hij onder andere de oeuvrecatalogus geschreven van prenten door en naar Peter Paul Rubens. Nog steeds geldt deze catalogus als standaardwerk. Overigens is ook het archief van de bloemisterij op onze website te vinden.


Ets van de Ruïne van Brederode, door Dirck de Bray, 1674.
Collectie Voorhelm Schneevoogt, inventarisnummer

Unieke privéverzameling

Zijn omvangrijke privéverzameling is met werken uit de zestiende tot en met de negentiende eeuw opvallend. In de collectie zitten onder andere werken van Philips Galle, het complete grafische oeuvre van Dirk de Bray en topografische prenten van Hendrik Speelman. Ook is de collectie uniek door de aanwezigheid van een aantal zeer zeldzame werken die zich in geen enkele andere collectie bevinden of in serie compleet aanwezig zijn. Voorbeelden hiervan zijn het oeuvre van Maarten van Heemskerck, Coornhert, familie De Bray en Hermanus van Brussel.


Illustratie van de 'Gelijkenis van de ondankbare knecht' (Matheus 18:21-34). Ets door Dirck Volckertsz. Coornhert naar ontwerptekening van Maarten van Heemskerck, 1549.
Collectie Voorhelm Schneevoogt, inventarisnummer NL-HlmNHA_1477_53008594.

Referentiecollectie

De Voorhelm Schneevoogt collectie geldt sinds jaren als referentiecollectie voor hét internationale naslagwerk over de Nederlandse oude meester graveurs: F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woordcuts 1450-1700 en de opvolger, de New Hollstein. In alle delen waarin het grafisch oeuvre van een Haarlemse kunstenaar wordt behandeld, wordt steevast verwezen naar de collectie van C.G. Voorhelm Schneevoogt.


Gravure van een neushoorn, door Pieter Galle, 1586.
Collectie Voorhelm Schneevoogt, inventarisnummer NL-HlmNHA_1477_53008448.

Laatste loodjes

Met in totaal 4.817 objecten is op 5% na de volledige collectie digitaal beschikbaar. Van de prenten uit de collectie die nog niet digitaal beschikbaar zijn, is op dit moment nog niet vastgesteld door wie ze zijn gemaakt. We werken er hard aan om dit vast te stellen en streven ernaar de volledige collectie medio 2017 online beschikbaar te hebben.