Menu

Archief van O.L.V. Tenhemelopneming te Vogelenzang overgebracht

Op dinsdag 18 april is het archief van de parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming 1719 – 1986 (2008) in Vogelenzang naar het Noord-Hollands Archief overgebracht. Lieuwe Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief en gemeentearchivaris van Bloemendaal, en de heer A.J. van Kampen, lid van de parochiebestuur, tekenden de overeenkomst van opneming in beheer.


Lieuwe Zoodsma en de heer A.J. van Kampen tekenen de overeenkomst van opneming in beheer.

Het inventarisatieproject kent een lange voorgeschiedenis. De oorspronkelijke inventaris uit 1983 is gemaakt door pastoor Bertus Voets. Ina Mostert-Stam en Piet Apswoude, van de Archiefcommissie van de parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Vogelenzang, hebben, met assistentie van oud-collega Jan Victor Suurmond, stukken toegevoegd aan het parochiearchief. Het project is uiteindelijk voltooid door Archiefbureau Ruerd de Vries met medewerking van verschillende medewerkers van het NHA, onder wie Marian de Haan, Godelieve Bolten en Dick van der Fluit.

De inventaris van het archief is te bekijken via het archievenoverzicht. Het archief is ter inzage in de studiezaal van de locatie Jansstraat 40.


Aanbieding van de inventaris aan Ina Mostert-Stam en Piet Apswoude, leden van de Archiefcommissie van de parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming.