Menu

Historische provincie-archieven overgedragen aan Noord-Hollands Archief

Vanmiddag heeft Johan Remkes, Commissaris van de Koning van Noord-Holland, de archieven van de provincie Noord-Holland uit de periode 1989-1998 in beheer gegeven bij Lieuwe Zoodsma, provinciearchivaris en directeur van het Noord-Hollands Archief (NHA). Op de bijzondere bijeenkomst in het Provinciehuis in Haarlem ondertekenden beide bestuurders de ’Verklaring van overbrenging’. Het gaat om ruim 100 meter archief.

Commissaris des Konings Johan Remkes en Lieuwe Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief, ondertekenen de akte van overbrenging.
Commissaris van de Koning Johan Remkes en Lieuwe Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief, ondertekenen de verklaring van overbrenging.

Het betreft documenten over onderwerpen waarbij de provincie een rol heeft gespeeld, zoals de aanmelding van De Stelling van Amsterdam als Werelderfgoed, de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie met de uitbreiding van Schiphol en het Havengebied Noordzeekanaal, nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen en recreatiegebieden en de bescherming van natuur en landschap, maar ook de tragische vliegtuigramp met de Dakota in 1996, waarbij medewerkers van de provincie omkwamen. Waarschijnlijk zal in de toekomst nog één keer zo’n overdracht van archief in deze vorm plaatsvinden, als de periode 1998-2018 aan de beurt is. Met ingang van dit jaar vervangt de provincie het papier door een digitale opslag. Het Noord-Hollands Archief, dat is gevestigd in Haarlem, zorgt voor een duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de archieven en is informatiecentrum voor onder meer de geschiedenis van Noord-Holland.

De bij de overdracht betrokken bestuurders. V.l.n.r. Jur Botter (wethouder cultuur van de gemeente Haarlem en bestuurslid NHA), Jack van der Hoek (Gedeputeerde voor cultuur), Lieuwe Zoodsma (directeur NHA), Jos Wienen (burgemeester van Haarlem en voorzitter bestuur NHA) en Johan Remkes (Commissaris van de Koning).