Menu

Uit het bezit van de Jansheren

In het kader van het 700-jarig bestaan van de Janskerk wordt in de speciale uitgave van Uitgelicht aandacht besteed aan twee vijftiende-eeuwse manuscriptkaarten, die het grondbezit van de legendarische Haarlemse Jansheren in beeld brengen.

De orde van de Haarlemse Jansheren was machtig en stond vanaf de vestiging in Haarlem in 1310 in hoog aanzien. Dat aanzien was vooral gebaseerd op hun omvangrijke grondbezit, niet alleen in Haarlem en omgeving, maar ook in Kennemerland en de rest van het graafschap Holland. In een speciale Uitgelicht Extra wordt ingegaan op de bezittingen van de Jansheren en hoe die werden geregistreerd.

Kaart van een boerderij in Wateringen, eigendom van de Haarlemse Jansheren. Kaart van een boerderij in Wateringen, eigendom van de Haarlemse Jansheren.