Menu

AFGELOPEN | Jong Historisch Café: In naam van god

Op donderdag 11 oktober organiseren de stichting Jonge Historici en het Noord-Hollands Archief een Jong Historisch Café met als thema 'In naam van god: religieus geweld en vandalisme'.

Religieus geweld en vernietiging van cultureel erfgoed is van alle tijden. In de oudheid ging de overgang van de traditionele polytheïstische religie naar de verering van één zonnegod in Egypte gepaard met de vernietiging van tempels en monumenten. In Nederland is de zestiende-eeuwse beeldenstorm een bekend voorbeeld van religieus geweld. De protestanten zagen de verering van beelden in de katholieke kerk als afgoderij en vernielden katholieke kerken en kloosters. Het was de beginfase van de reformatie. Ook de Janskerk, de huidige locatie van het Noord-Hollands Archief, was ooit een katholieke kerk. De protestanten namen de kerk in beslag, waarna deze alleen nog werd gebruikt voor de hervormde dienst. Ook na de reformatie werd geweld gepleegd uit naam van religie. Zo maakte Daesh (ook bekend onder de afkorting ISIS) zich recentelijk schuldig aan het vernietigen van cultureel erfgoed, zoals oude moskeeën, kerken en andere monumenten in het Midden-Oosten.


Haarlemse Noon, 29 mei 1578.

De stichting Jonge Historici en het Noord-Hollands Archief organiseren een Jong Historisch Café waarin een aantal jonge historici aan de hand van een korte lezing dieper in gaan op cultureel erfgoed, religie en geweld.

De eerste spreker van de avond is David de Boer (1990). David studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Momenteel rondt hij zijn promotieonderzoek aan de Universität Konstanz naar de Nederlandse perceptie van religieuze vervolgingen in Europa (ca. 1650 - 1750) af. Sinds dit jaar doceert hij moderne geschiedenis aan de Universiteit Leiden. David zal tijdens dit jong-historisch café dieper ingaan op de manier waarop Katholieken omgingen met de verwoesting van hun religieuze leefwereld.


David de Boer

De tweede spreker van de avond is Michiel van der Padt (1993). Michiel volgt de onderzoeksmaster religiestudies aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij onderzoek doet naar de term "joods-christelijke traditie”. Tijdens het jong-historisch café probeert Michiel aan de hand van verschillende voorbeelden – van de marmeren sculpturen “gered” door Lord Elgin uit Athene tot communistische “herordening” van musea en de recentelijke vernietigingen van historisch erfgoed door terreurgroep ISIS – te achterhalen of deze gebeurtenissen ons beeld van andere culturele en religieuze samenlevingen beïnvloedt. Want wanneer is deze vernietiging van historisch erfgoed een uiting van terechte onvrede, een ongelukkige nevenschade, of een actie met kwaadaardige opzet?


Michiel van der Padt

De toegang is gratis. Aanmelden kan via communicatie@noord-hollandsarchief.nl o.v.v. ‘Jonge Historici’! Na afloop is er ruimte voor eventuele vragen en discussies. Het Jong Historisch Café wordt afgesloten in het archiefcafé.