Menu

Persoonlijk archief en tekeningen van Jacobus van Looy geschonken aan Noord-Hollands Archief

Het persoonlijke archief, alle tekeningen en de literaire nalatenschap van de Haarlemse kunstenaar en schrijver Jacobus van Looy (1855-1930) worden op 28 maart geschonken aan het Noord-Hollands Archief. Zijn schilderijen gaan naar het Frans Hals Museum. Eerder beheerde de Stichting Jacobus van Looy de nalatenschap

In de nalatenschap van de kunstenaar bevinden zich 597 tekeningen en zijn persoonlijk archief, waaronder alle manuscripten van zijn boeken en persoonlijke correspondentie. Behalve kunstenaar was Van Looy ook een begenadigd schrijver. Hij maakte deel uit van de redactie van het letterkundig tijdschrift De Nieuwe Gids van het literaire gezelschap de Tachtigers. In zijn deels autobiografische cyclus ‘Jaapje, Jaap, Jakob’ beschrijft hij zijn jeugd in het weeshuis en zijn tijd als drukkers- en schildersleerling. De lezer krijgt hierdoor een goede indruk van Haarlem uit de jaren 1860/1870. Naast het schrijven van proza vertaalde hij werken van onder meer Shakespeare. Van Looy ontving in 1884 de prestigieuze Prix de Rome en reisde daarna van 1885 tot 1886 naar Italië, Spanje en Marokko. Van deze reizen deed hij regelmatig schriftelijk verslag.

Van Looy werd geboren als zoon van een timmerman. Omdat zijn ouders kort na elkaar overleden, groeide hij vanaf zijn vijfde jaar op als weesjongen in het Gereformeerd Burgerweeshuis aan het Groot Heiligland in Haarlem. In dit gebouw is nu het Frans Hals Museum gevestigd. Hij volgde de opleiding tot huis- en rijtuigschilder. Hij was echter een getalenteerd tekenaar en door financiële ondersteuning van de directeuren van De Teylers Stichting kreeg hij de mogelijkheid om aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam te studeren. Als kunstenaar was hij Haarlems enige echte impressionist en oriëntalist.

Met de schenking aan het Noord-Hollands Archief is de collectie bijna weer thuis. Van 1913 tot aan zijn dood in 1930 woonde en werkte Van Looy aan de Kleine Houtweg 103, enkele honderden meters van de locatie Kleine Houtweg van het Noord-Hollands Archief.

      

Links: Reisschets uit Marokko. Krijttekening, 1886
Rechts: Weidelandschap met stad in de verte, omgeving Soest. Krijttekening, circa 1900.