Menu

Noord-Hollands Archief op pad met delegatie in New York

Het Noord-Hollands Archief neemt samen met vertegenwoordigers van culturele instellingen uit Haarlem deel aan het werkbezoek dat burgemeester Jos Wienen van 7 t/m 11 april 2019 aan New York brengt. Zij bezoeken diverse instellingen met als doel uitwisseling, samenwerking en inspiratie.

De deelname aan dit werkbezoek biedt voor het Noord-Hollands Archief de gelegenheid om te ervaren hoe in Harlem, een grote wijk in New York, historische bronnen worden verworven, beheerd en beschikbaar gesteld. In Haarlem is het archief een van de belangrijkste bronnen voor geschiedenis. Waar zijn deze in Harlem te vinden? Interessant voor Klaartje Pompe en Maarten Brock, de afgevaardigden van het archief, is ook de vraag hoe de vraagstukken rond publieksparticipatie worden aangepakt. Welke rol speelt het verleden bij de burgers van Harlem, hoe wordt de belangstelling voor geschiedenis gewekt en hoe wordt hierop ingespeeld? Welke nieuwe digitale vormen van presentatie van archiefbronnen past men toe?


Collectie Fotoburo de Boer, fotograaf Gerald van Daalen, Het Boys Choir of Harlem (New York) zingt in de Kathedraal St. Bavo o.l.v. Walter Turnbull, Haarlem 1992.

Bovendien is het plan om contacten met instellingen uit New York te leggen en hieruit waar mogelijk concrete samenwerking naar voren te laten komen. Hiervoor zijn bezoeken gepland aan de New York Public Library, de New York City Municipal Archives, de New-York Historical Society Museum & Library en de vakgroep Nederlands van Columbia University. Uit het eerste contact met de universiteit kwam gelijk al een afspraak tot stand. In juni komt een groep van 10 Amerikaanse en Canadese promovendi in het kader van een workshop die mede georganiseerd wordt door de Universiteit van Amsterdam op bezoek bij het Noord-Hollands Archief.

De afgevaardigden van het Noord-Hollands Archief nemen tevens deel aan het gezamenlijke programma van de delegatie en ontmoeten onder anderen Gale Brewer, de ‘Borough President’ (een soort burgemeester) van het stadsdeel Manhattan, waar ook Harlem onder valt.

Haarlem en Harlem hebben een historische connectie. 3 jaar geleden brachten startups uit Haarlem een 1e uitwisseling tot stand. In 2017 volgde een bestuurlijk werkbezoek van Haarlem aan Harlem. Deze ontmoeting leverde tal van raakvlakken en inzichten op. Haarlem en Harlem ondertekenden daarna een Letter of Intent. Daarin spraken ze af om gedurende 4 jaar te kijken hoe ze meer kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld door nieuwe contacten te leggen en ervaring en kennis uit te wisselen. Dat gebeurt op het gebied van economie, cultuur en onderwijs. In 2018 was Gale Brewer op werkbezoek in Haarlem en Amsterdam.


Handtekening van oud-president Theodore Roosevelt die in 1910 een bezoek bracht aan Haarlem. Handtekening uit het gastenboek van Hotel Funckler in de Kruisstraat. In dit hotel verbleef voor de oorlog de high society van Nederland en de wereld.

De nadruk van het werkbezoek ligt op cultuur, onderwijs en economie. Haarlem en Harlem willen de samenwerking op deze gebieden versterken en nieuwe uitwisseling stimuleren. De Haarlemse delegatie met burgemeester Jos Wienen, wethouder Marie-Thérèse Meijs en 17 professionals en ondernemers sluit aan bij de delegatie uit Amsterdam onder leiding van burgemeester Femke Halsema. De Haarlemse delegatie volgt een eigen programma en haakt deels aan op het programma van Amsterdam.

Het bezoek van Klaartje Pompe en Maarten Brock is te volgen op ons Instagram account via @nharchief. Volg ook de hashtag #haarlem2harlem2019 op Twitter en Instagram.