Menu

Archieven A. en A.Th. van Deursen geschonken aan Noord-Hollands Archief

Op 8 april 2019 heeft het Noord-Hollands Archief officieel de archieven van zowel Arie van Deursen (1891-1963), etnoloog en historisch geograaf van het Bijbels Land, als van zijn zoon historicus Arie Theodorus van Deursen (1931-2011) in beheer gekregen. Hierdoor kan het NHA de archieven van twee vooraanstaande Nederlandse historici aan zijn wetenschapsarchieven toevoegen.


Mevrouw E.R. van Deursen-Junkers en L. Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief, ondertekenen de beide schenkingsovereenkomsten.

A.Th. van Deursen was verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een van de meest vooraanstaande en productieve historici van Nederland. Hij werd als een autoriteit beschouwd op het gebied van de religieuze verhoudingen in het zestiende en zeventiende -eeuwse Nederland, tevens de periode waarin hij gespecialiseerd was. Op uitnodiging hield hij veel wetenschappelijke voordrachten in Nederland en Europa, en reisde hiervoor zelfs een keer naar de Verenigde Staten.

In 1974 verscheen Bavianen en Slijkgeuzen, zijn eerste grote studie waarin hij uitgebreid in ging op de religieuze verhoudingen tijdens de Gouden Eeuw. Enkele andere bekende boeken van zijn hand zijn Mensen van klein vermogen, Een dorp in de polder en De last van veel geluk.

Het archief van A. van Deursen werd in 2005 door zijn zoon bij het Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme te Amsterdam (Vrije Universiteit) ondergebracht. In een begeleidende archiefinventaris had A.Th. van Deursen het archief in 98 nummers beschreven. In 2015 is het naar het Noord-Hollands Archief te Haarlem overgebracht, in 2017 volgden hierop nog aanvullende stukken die eerder in Katwijk werden bewaard. A. van Deursen was al vroeg gaan publiceren. In 1916 verschenen de eerste artikelen in De Ster der Christelijke Weekbladen. Daarop zijn vele andere gevolgd, in allerlei kranten, tijdschriften en weekbladen. Hij had grote belangstelling voor het oude Israël. Deze kreeg haar neerslag in een lange serie boeken, bestemd voor het christelijke publiek. Hijzelf beschouwde De achtergrond der psalmen als zijn beste werk.

Het archief van A.Th. van Deursen is in 2017 door het Noord-Hollands Archief opgenomen. Het werd tot dan toe eveneens bij de familie in Katwijk bewaard.

Mevrouw E.R. van Deursen-Junkers en L. Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief, ondertekenden daartoe de beide schenkingsovereenkomsten. De archieven van beiden zijn nu toegankelijk gemaakt voor onderzoekers en andere belangstellenden. Op enkele documenten rust een openbaarheidsbeperking.