Menu

Grote aanvulling database Criminele Noord-Hollanders

Het Noord-Hollands Archief beheert vele archieven over criminele Noord-Hollanders, zoals de archieven van de Noord-Hollandse rechtbanken en gevangenissen.

De afgelopen tijd zijn er diverse aanvullingen geweest op de online indexen op deze archieven. Nieuw beschikbaar gekomen zijn:

In totaal zijn er ruim 18.000 persoonsvermeldingen nieuw beschikbaar gekomen!

De indexen zijn te doorzoeken via het archievenoverzicht. Inzage van de stukken is mogelijk in de studiezaal van de locatie Jansstraat; een gedeelte is ook online te bekijken.

Een van de ambachtszalen in het Rijksopvoedingsgesticht voor jongens te Alkmaar. (Collectie Bibliotheek Zuid-Kennemerland, De Hollandsche Revue, 1909)

Een van de ambachtszalen in het Rijksopvoedingsgesticht voor jongens te Alkmaar. (Collectie Bibliotheek Zuid-Kennemerland, De Hollandsche Revue, 1909)