Menu

Het programma digitaal informatiebeheer 2019-2022

Het veld van informatiebeheer is in beweging in alle bestuurlijke lagen. Wij zijn al meerdere jaren een actieve speler in de ontwikkeling van digitale archiefvoorziening en het e-depot en willen voor partners en aangesloten organisaties een expertisecentrum zijn voor digitale informatie en archivering voor nu en in de toekomst.

De ontwikkeling van digitale technologie en automatisering leidt tot andere dienstverlening en andere organisatie van werk. Overheidsorganisaties blijven hun werkprocessen optimaliseren en aanpassen aan de technologische mogelijkheden en de vraag vanuit de samenleving. De bestaande dienstverlening voldoet niet meer aan de wensen van onze zorgdragers. Waren we eerder gericht op het creëren van een e-depot, nu vragen zij aan ons om hen bij het hele proces te begeleiden om hun informatiebeheer op orde te krijgen. Wij haken hierop aan vanuit onze beherende rol te adviseren op duurzaamheid (bijvoorbeeld op processen en voor hen geschikte systemen).

De transitie in de organisatie van werk vindt zijn neerslag in de organisatie van het archiefbestel, de archiefwet en de expertise van de RHC’s. Wij hebben hierin onze eigen stijl en positie en gaan met enthousiasme van start in deze tijden van omwenteling.

Inrichting en doelstelling programma

Onze voorziening en diensten voor duurzame digitale- archivering en beschikbaarstelling, gaan wij de komende jaren in aansluiting op de landelijke ontwikkelingen hervormen. Hiermee sluiten wij aan op de praktijk van onze aangesloten partijen. Dit doen wij in het programma digitaal informatiebeheer 2019-2022. Ons doel is om de komende jaren voorde zeventien bij ons aangesloten overheidsorganisaties het informatiebeheer op orde te krijgen. Hieronder valt het realiseren van onder meer een preserveringsvoorziening valt en er zorg voor te dragen dat zij regelmatig digitaal archiefmateriaal kunnen overbrengen. Het is hierbij van belang om flexibel te opereren met oog voor continue ontwikkeling.

Naar een expertisecentrum voor duurzaam, betrouwbaar en toegankelijk archiefbeheer

Wij hebben een flexibele insteek bij de dienstverlening naar onze klanten om hen goed te kunnen faciliteren. Onze zorgdragers creëren informatie en wij ondersteunen hen, naast de verwerking hiervan, ook bij de vorming van archief. De digitale informatiestromen van bijvoorbeeld een gemeente veranderen gaandeweg en vragen om een adequaat antwoord van onze kant. Dit realiseren wij vanuit klantperspectief op basis van onze opgebouwde ervaring en kennis. Om in verbinding met onze klanten te blijven, organiseren wij actief overleggen en regiobijeenkomsten waar wij de vooruitgang met hen delen. De kern van de dienstverlening is om op de wensen van onze zorgdragers zo goed mogelijk te anticiperen. In de praktijk betekent dit dat de eerste jaren van het programma, 2019 en 2020 in het teken staan van de verkenning van de mogelijkheden en het opzetten van een eigen betrouwbare dienstverlening. Hierbij houden we rekening met de wensen van onze zorgdragers als het gaat om de optimale manier om hun data op te slaan en te presenteren. Wij willen het expertisecentrum zijn voor duurzaam, betrouwbaar en toegankelijk archiefbeheer. Innovatie is een speerpunt van het programma.