Menu

AFGELOPEN | Tentoonstelling ‘Onder het STAAL. Sporen in het landschap’

Vanaf 2 juni 2018 was in het 'Huis van Hilde' de tentoonstelling ‘Onder het Staal; Sporen in het landschap’ te zien. De tentoonstelling belicht de geschiedenis van het land onder Tata Steel, de voormalige Hoogovens. De komst van de staalreus, precies 100 jaar geleden, veranderde het aanzien van het gebied rond de monding van het Noordzeekanaal. Het maakte ook archeologisch onderzoek mogelijk. Dat leverde bijzondere vondsten op, waaronder een skelet uit de IJzertijd dat op de tentoonstelling te zien is.

Het gebied rond de monding van het Noordzeekanaal is een van de belangrijkste transportaders van Nederland. De komst van de Hoogovens aldaar was van grote invloed op het landschap; het duingebied werd opgeofferd aan industriële vooruitgang en economische voorspoed. In de tentoonstelling worden afbeeldingen uit de collectie Provinciale Atlas (82.000 prenten, tekeningen, foto’s en kaarten over en van Noord-Holland, beheerd door het Noord-Hollands Archief) gecombineerd met vondsten die afkomstig zijn van het fabrieksterrein. De aanleg en opening van het kanaal en de staalfabrieken komen aan bod. Ook het belang van staal als grondstof voor Nederland en de geschiedenis van de staalproductie in IJmuiden. En er is aandacht voor de productie van ijzer en staal door de eeuwen heen, met een ijzeroven uit de Romeinse tijd en restmateriaal van ijzerproductie zoals ‘oer’, ‘wolf’ en ‘slak’.

Archeologische opgravingen

Voorafgaand aan de uitbreiding van de Hoogovens deed de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek samen met amateurarcheologen van de AWN tussen 1960 en1968 onderzoek op het terrein. Daarbij zijn boerderijen uit de eerste eeuw na Chr. aangetroffen. Onder de vondsten objecten uit de inheems-Romeinse periode (waterputten, potten, spinklosjes), uit de Middeleeuwen (boerderijen, kralen, potten en een drinkbeker) en Nieuwe Tijd (landgoed Rooswijk en Westerwijk). Een aantal vondsten is op de tentoonstelling te bewonderen. Uniek is de vondst van een graf met skelet uit de IJzertijd (300-400 voor Chr.). Over dit skelet is speciaal voor de tentoonstelling een film gemaakt. Voor kinderen is er een speciale speurroute, een quiz en een metaaldetectiespel.

Evenement ‘Kom kijken hoe je ijzer maakt!’

Op 7 en 8 juli is er een bijzonder evenement. Buiten op het plein voor Huis van Hilde gaan teams op ambachtelijke manier ijzerovens bouwen van leem. De ijzersmid laat zien hoe men vroeger ijzer smolt. Meer informatie, klik hier.

De tentoonstelling kwam tot stand met steun van Tata Steel Nederland, de Provinciale Atlas en het provinciaal depot voor archeologie Noord-Holland, en loopt t/m 23 september 2018.