Menu

Eerste hotspotlijsten vastgesteld in Haarlem en Zandvoort!

Elke dag creëren, gebruiken en versturen wij veel informatie. Maar hoe bepaal je hoe lang die informatie moet worden bewaard? Is dat één jaar, tien jaar, of voor altijd? 

Ook de overheid wordt met deze vraag geconfronteerd. Daarom zijn er selectielijsten vastgesteld voor overheidsinstellingen. Dit zijn lijsten waarin per categorie staat aangegeven wat de bewaartermijn van de desbetreffende informatie is.

Ook informatie over bijzondere gebeurtenissen bewaren

Sommige gebeurtenissen of kwesties kunnen leiden tot opvallende of intensieve interacties tussen overheid en burgers of tussen burgers onderling. Vanuit cultuur-historisch perspectief is het belangrijk om deze bijzondere informatie hierover op te nemen in het overheidsarchief, ook al zou deze informatie op basis van de selectielijst op termijn voor vernietiging in aanmerking komen. Om ervoor te zorgen dat het opnemen van deze informatie in overheidsarchieven mogelijk is, is in de selectielijst gemeenten van 2017 de ‘hotspot-monitor’ geïntroduceerd. De hotspot-monitor is een proces om hotspots, de term gebruikt voor deze speciale gebeurtenissen, te bepalen.

Omdat het vaststellen van hotspots een nieuw proces is, is het Noord-Hollands Archief het project Hotspot-monitor gestart. Het doel van dit project is de aangesloten overheidsorganisaties te faciliteren met het opzetten van de hotspot-monitor, het verzamelen van hotspots in één overzicht, de hotspotlijst, en het vaststellen van deze hotspotlijst. Een mooi bijkomend effect is dat het particuliere archief rondom deze hotspots actief kan worden geacquireerd. Dit project heeft de eerste vruchten afgeworpen: er zijn hotspotlijsten vastgesteld!


Een van de hotspots: hertenproblematiek in Zandvoort. Foto: Loes Belovics (2011).

Wat komt er op een hotspotlijst

Haarlem en Zandvoort hebben als eersten een hotspotlijst vastgesteld met hotspots uit de periode 2010-2018. Dit kan bijvoorbeeld een feestelijke gebeurtenis zijn, zoals de Serious Request editie in Haarlem, maar ook gebeurtenissen die veel aandacht krijgen in de nationale media, zoals de mogelijke terugkeer van de F1 naar het circuit van Zandvoort. Ook lokaal georiënteerde gebeurtenissen kunnen tot hotspot worden benoemd, zoals het toestaan van fietsers op het Houtmanpad in Haarlem. Benieuwd naar wat er nog meer op de hotspotlijsten van Haarlem en Zandvoort staat? De volledige hotspotlijsten zijn hieronder te vinden. 

Ook de andere aangesloten overheidsorganisaties zijn druk bezig met het vaststellen van hun hotspotlijsten, naar verwachting zullen deze snel volgen. Op onze site plaatsen wij de hotspotlijsten van de aangesloten overheidsorganisaties zodra deze zijn vastgesteld. 

Meer maatschappij in het archief van…

Haarlem

 • Houtmanpad, recreatieve fietsverbinding
 • Beveiliging burgemeester 
 • Daklozenopvang Wilhelminastraat
 • Serious Request
 • Pontje Belgiëlaan
 • Restauratie Hildebrand-monument
 • Dolhuisbrug
 • Moderniseren parkeren
 • Herinrichting Dreef

Zandvoort

 • Circuit mogelijke terugkeer F1
 • Hertenproblematiek
 • Watertorenplein


Hotspot: terugkeer F1 in Zandvoort. Foto: collectie Fotopersbureau De Boer.

Meer (over) hotspots 

Ben je benieuwd geworden naar de selectielijst, de hotspot-monitor of de hotspots? Neem een kijkje op deze pagina’s: